STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 206/LLV-ĐCMNDT 13/05/2021 lịch làm việc tuần thứ 19 từ ngày 10/5 đến 15/5
2 138/LLV-ĐCMNDT 27/04/2021 lịch làm việc tuần lễ thứ 17 từ ngày 26/3 đến ngày 3/5/2021
3 130/LLV-ĐCMNDT 19/04/2021 lịch làm việc tuần lễ thứ 16 từ ngày 19/4 đến ngày 25/4/2021
4 125/LLV-ĐCMNDT 12/04/2021 lịch làm việc tuần lễ thứ 15 từ ngày 12/4 đến 18/4
5 119/LLV-ĐCMNDT 29/03/2021 lịch làm việc tuần 13 từ ngày 29/3 đến 4/4
6 107/LLV-ĐCMNDT 24/03/2021 lịch làm việc tuần lễ thứ 12 từ ngày 22 đến 28/3/2021
7 102/LLV-ĐCMNDT 15/03/2021 lich làm việc tuần lễ thứ 11 từ ngày 15/3/2021 đến 21/3/2021
8 94/LLV-ĐCMNDT 08/03/2021 LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 10 TỪ 8/3 ĐẾN 12/3
9 65/LLV-ĐCMNDT 03/03/2021 lich tuần 8 từ 22/2/2021 đến 26/1/2021
10 76/LLV-ĐCMNDT 03/03/2021 lịch làm việc tuần 9 từ 1/3/2021 đến 5/3/2021
11 51/LLV-ĐCMNDT 08/02/2021 LỊCH LÀM VIỆC TUẦN LỄ 06 +07 TỪ NGÀY 08/02/2021 ĐẾN 19/2/2021
12 40/LLV-ĐCMNDT 02/02/2021 lịch làm việc tuần lễ thứ 05 từ ngày 1/2/2021 đến 7/2/2021
13 32/LLV-ĐCMNDT 25/01/2021 lịch làm việc tuần 04 tuef ngày 25/1/2021 đến 31/1/2021
14 30/LLV-ĐCMNDT 18/01/2021 lịch làm việc của Đoàn Ca múa nhạc tuần lễ thứ 03 (từ ngày 18/1/2021 đến 24/1/2021)
15 19/LLV-ĐCMNDT 11/01/2021 Lịch làm việc của Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tuần lễ thứ 02 ( từ 11/01/2021 đến 17/01/2021)
16 01/LLV-ĐCMNDT 04/01/2021 Lịch làm việc Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh Bình Phước tuần lễ thứ 01 (từ ngày 04/01/2021 đến ngày 10/01/2021)
17 524/LLV-ĐCMNDT 21/12/2020 Lịch làm việc của Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh (Tuần thứ 52, từ ngày 21/12/2020 đến ngày 25/12/2020)
18 500/LLV-ĐCMNDT 14/12/2020 Lịch làm việc ĐCMNDT Tuần lễ thứ 51 (từ ngày 14/12/2020 đến ngày 20/12/2020)
19 483/LLV-ĐCMNDT 07/12/2020 LỊCH LÀM VIỆC ĐCMND TUẦN THỨ 50, TỪ 7/12 ĐẾN 11/12/2020
20 469/LLV-ĐCMNDT 30/11/2020 Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh (Tuần thứ 49, từ ngày 30/11 đến ngày 06/12/2020)
21 460/LLV-ĐCMNDT 20/11/2020 Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh (Tuần thứ 48, từ ngày 22/11 đến ngày 27/11/2020)
22 454/LLV-ĐCMNDT 16/11/2020 Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh (Tuần thứ 47, từ ngày 16/11 đến ngày 20/11/2020)
23 432/LLV-ĐCMNDT 09/11/2020 Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn ca múa nhạc dân tộc (Tuần thứ 46, từ ngày 09/11 đến ngày 15/11/2020)
24 409/LLV-ĐCMNDT 02/11/2020 Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh (Tuần thứ 45, từ ngày 02/11 đến ngày 08/11/2020)
25 397/LLV-ĐCMNDT 26/10/2020 Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh (Tuần thứ 44, từ ngày 26/10 đến ngày 01/11/2020)
26 389/LLV-ĐCMNDT 19/10/2020 Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh (Tuần thứ 43, từ ngày 19/10 đến ngày 23/10/2020)
27 384/LLV-ĐCMNDT 12/10/2020 Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh (Tuần thứ 42, từ ngày 12/10 đến 17/10/2020)n
28 376/LLV-ĐCMNDT 05/10/2020 Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh (Tuàn thứ 41, từ ngày 05/10 đến ngày 09/10/2020)
29 372/LLV-ĐCMNDT 28/09/2020 Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh (Tuần thứ 40, từ ngày 28/9 đến ngày 03/10/2020)
30 369/LLV-ĐCMNDT 21/09/2020 Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh (Tuần thứ 39, từ ngày 21/9 đến ngày 27/9/2020)
31 354/LLV-ĐCMNDT 14/09/2020 Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh (Tuần thứ 38, từ ngày 14/9 đến ngày 20/9/2020)
32 342/LLV-ĐCMNDT 07/09/2020 Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh (Tuần thứ 37, từ ngày 07/9 đến ngày 13/9/2020)
33 334/LLV-ĐCMNDT 31/08/2020 Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh (Tuần thứ 36, từ ngày 31/8 đến ngày 06/9/2020)
34 315/LLV-ĐCMNDT 24/08/2020 Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn ca múa nhạc dân tộc (Tuần thứ 35, từ ngày 24/8 đến ngày 28/8/2020)
35 306/LLV-ĐCMNDT 17/08/2020 Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh (Tuần thứ 34, từ ngày 17/8 đến ngày 21/8/2020)
36 300/LLV-ĐCMNDT 10/08/2020 Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh (Tuần thứ 33, từ ngày 10/8 đến ngày 16/8/2020)
37 295/LLV-ĐCMNDT 03/08/2020 Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh (Tuần thứ 32, từ ngày 03/8 đến ngày 07/8/2020)
38 291/LLV-ĐCMNDT 27/07/2020 Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn ca múa nhạc dân tộc (Tuần thứ 31, từ ngày 27/7 đến ngày 31/7/2020)
39 287/LLV-ĐCMNDT 20/07/2020 Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh (Tuần thứ 30, từ ngày 20/7 đến ngày 26/7/2020)
40 283/LLV-ĐCMNDT 13/07/2020 Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn ca múa nhạc dân tộc (Tuần thứ 29, từ ngày 13/7 đến ngày 19/7/2020)
41 278/LLV-ĐCMNDT 06/07/2020 Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh (Tuần thứ 28, từ ngày 06/7 đến ngày 12/7/2020)
42 266/LLV-ĐCMNDT 29/06/2020 Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn ca múa nhạc dân tộc (Tuần thứ 27, từ ngày 29/6 đến ngày 05/7/2020)
43 260/LLV-ĐCMNDT 22/06/2020 Lịch làm việc của Lãnh đạo Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh (Tuần thứ 26, từ ngày 22/6 đến ngày 26/6/2020)
44 251/LLV-ĐCMNDT 12/06/2020 Lịch làm việc của Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh (Tuần thứ 25, từ ngày 15/6 đến ngày 19/6/2020)
45 234/LLV-ĐCMNDT 08/06/2020 Lịch làm việc của Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh (Tuần thứ 24, từ ngày 08/6 đến ngày 12/6/2020)
46 220/LLV-ĐCMNDT 01/06/2020 Lịch làm việc của Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh (Tuần thứ 23, từ ngày 10/6 đến ngày 07/6/2020)
47 207/LLV-ĐCMNDT 22/05/2020 Lịch làm việc của Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh (Tuần thứ 22, từ ngày 25/5 đến ngày 30/5/2020)
48 202/LLV-ĐCMNDT 18/05/2020 Lịch làm việc của Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh (Tuần thứ 21, từ ngày 18/5 đến ngày 22/5/2020)
49 183/LLV-ĐCMNDT 07/05/2020 Lịch làm việc của Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh (Tuần thứ 20, từ ngày 11/5 đến ngày 15/5/2020)
50 170/LLV-ĐCMNDT 04/05/2020 Lịch làm việc của Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh (Tuần thứ 19, từ ngày 04/5 đến ngày 08/5/2020)
lich cong tac
 

267-CV/ĐU

về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch covid 19 và tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên (18/5/1901 - 18/5/2021)

Thời gian đăng: 11/05/2021

lượt xem: 5 | lượt tải:3

2893/SVHTTDL-VH

V/v tuyên truyền kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam

Thời gian đăng: 05/11/2020

lượt xem: 193 | lượt tải:54

2894/SVHTTDL-VH

V/v tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trậng Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Thời gian đăng: 05/11/2020

lượt xem: 159 | lượt tải:39

2892/SVHTTDL-VH

V/v tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Nam kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2020) và 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh (01/12/1920-01/12/2020))

Thời gian đăng: 05/11/2020

lượt xem: 197 | lượt tải:50

2816/SVHTTDL-VH

V/v thực hiện tuyên truyền Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11/2020)

Thời gian đăng: 29/10/2020

lượt xem: 186 | lượt tải:45
xtvc
svh
svh
20 3THBP
Thống kê
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay819
  • Tháng hiện tại5,349
  • Tổng lượt truy cập146,787
Liên kết website
Phóng sự ảnh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây